Terminologi Event Manager, Event Planner, Organizer dan lain-lain.

| CHROM Enterprise Terbaru
Seringkali ada yang terkeliru antara Event Management, Organizer, Planner dan sebagainya. Jom ketahui apakah perbezaannya dan apakah lagi pecahan yang terdapat didalam dunia Event ini.

Berikut adalah beberapa terminologi yang sering digunakan dalam bidang pengurusan acara:

Event Manager: Individu yang bertanggungjawab untuk merancang, mengatur, dan menguruskan keseluruhan acara atau majlis, termasuk menguruskan pasukan dan menjalankan operasi di hari acara.

Event Organizer: Syarikat atau entiti yang menyediakan perkhidmatan pengurusan acara secara profesional, termasuk merancang, menyediakan, dan menguruskan acara untuk klien.

Event Planner: Individu yang bertanggungjawab untuk merancang dan mengkoordinasikan butiran acara, seperti memilih lokasi, menguruskan vendor, membuat jadual acara, dan menguruskan anggaran.

Venue Manager: Individu yang bertanggungjawab untuk menguruskan lokasi atau ruang acara, termasuk memastikan semua keperluan acara dipenuhi dan menjaga kebersihan dan keselamatan tempat acara.

Production Manager: Individu yang bertanggungjawab untuk merancang dan mengkoordinasikan aspek produksi acara, termasuk audio, pencahayaan, dan visual.

Marketing Manager: Individu yang bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan strategi pemasaran untuk mempromosikan acara dan meningkatkan kehadiran peserta.

Sponsorship Manager: Individu yang bertanggungjawab untuk mencari dan menjalin hubungan dengan penaja dan pemberi sumbangan untuk acara, serta menguruskan urusan berkaitan dengan kontrak dan pemasaran.

Volunteer Coordinator: Individu yang bertanggungjawab untuk mencari, mengambil dan menguruskan sukarelawan yang terlibat dalam acara.

Technical Director: Individu yang bertanggungjawab untuk memastikan semua teknologi dan peralatan teknikal berfungsi dengan baik dan menguruskan staf teknikal.

Guest Relations Manager: Individu yang bertanggungjawab untuk memastikan pengalaman tetamu dalam acara lancar dan menyenangkan, termasuk menjawab pertanyaan, mengatur tempat duduk dan memberikan sokongan kepada tetamu yang memerlukan.

Semoga dengan pencerahan ini, kini anda lebih memahami sedikit sebanyak tentang terminologi didalam Event Management berkenaan skop kerja dan tanggungjawab masing-masing.